ACT173: Orepuki stone necklace
ACT173: Orepuki stone necklace

ACT173: Orepuki stone necklace

Anna Claire

Regular price $290.00 Sale

Orepuki stone, stg silver, nylon cord

Can be worn as a bracelet